Akcja 1% podatku PIT za rok 2020

Szanowni darczyńcy, tak jak wcześniej obiecaliśmy, dzielimy się z Wami radosną informacją. Dzięki decyzji Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zostaliśmy ponownie wpisani na listę OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku PIT. Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość, zachęcamy do składania rocznych rozliczeń podatkowych i w odpowiedniej rubryce umieszczanie naszego numeru KRS 0000046695.