Adres:
Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego
ul. Teatralna 16/20
50-055 Wrocław
tel./faks: 0-71 344-45-41
(tel. czynny w piątki w godz. 18:00-20:00)
zorba(at)zorba.wroc.pl

 
Kontakt w sprawach szkoleniowych – kursy, nurkowania intro
Maciej „Luźny” Cepin – szef szkolenia
tel. 880 214 850

luzny(at)zorba.wroc.pl
(sylwetki naszych instruktorów na stronie Nasza kadra)

Kontakt w sprawach ratowniczych, zabezpieczania imprez nad wodą
Patryk Kaniewski –  Wiceprezes, Naczelnik OSP-ORW
tel. 606 680  857

Kontakt w sprawach ogólnych, administracyjnych
Stefan Abram – prezes OSP ORW
tel. 691 481 708

Jerzy Perczyński – skarbnik OSP ORW
tel. 502 296 110
zorba(at)zorba.wroc.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
Numer KRS 0000046695

NIP
897-16-32-416

Numer REGON
001092270

Numer konta bankowego:
77 1930 1190 2013 1300 0228 0001
BPS O/Wrocław II