Cennik kursu nurkowego na stopień P1 oraz nurkowania intro

Lp.Rodzaj kursuCenaŚwiadczenia zawarte w cenieUWAGI
1Szkolenie basenowe kurs stacjonarny490 PLN*Za szkolenie w okresie od października do maja (włącznie) wraz ze szkoleniem teoretycznym*Osoby, które dochodzą do grupy w trakcie trwania szkolenia uiszczają opłatę proporcjonalnie za liczby miesięcy szkolenia, jednak nie mniej niż 180 PLN
2Obóz szkoleniowy
kurs stacjonarny
900 PLN + koszty pobytuUbezpieczenie NNW, podręcznik do nauki, certyfikat i książka nurkaDojazd na obóz (jez. Głębokie k. Międzyrzecza) we własnym zakresie.
Koszty pobytu = noclegi i wyżywienie
3Obóz szkoleniowy
kurs stacjonarny
1100 PLN + koszty pobytuUbezpieczenie NNW, podręcznik do nauki, certyfikat i książka nurkaCena dla osób, które nie uczestniczyły w stacjonarnym szkoleniu teoretycznym i basenowym
Dojazd na obóz (jez. Głębokie k. Międzyrzecza) we własnym zakresie.
Koszty pobytu = noclegi i wyżywienie
4Kurs weekendowy
1100 PLNPodręcznik do nauki, certyfikat i książka nurkaDojazdy na nurkowania kursu (w tym transport instruktora) we własnym zakresie, wraz z ewentualnymi noclegami i wyżywieniem
5Kurs weekendowy indywidualny (dla jednego kursanta)Dopłata 50% do ceny z poz. 4Podręcznik do nauki, certyfikat i książka nurkaDojazdy na nurkowania kursu (w tym transport instruktora) we własnym zakresie, wraz z ewentualnymi noclegami i wyżywieniem
6Nurkowanie intro (nurkowanie zapoznawcze100 PLN*Skrócone wprowadzenie teoretyczne + niezbędne wyposażenie + jedno nurkowanie (do 30 min.)* Jeśli uczestnik nurkowania zapoznawczego zapisze się na kurs P1, opłata ta jest odejmowana od ceny kursu.

Cennik kursów nurkowych na stopnie PE, P2, P3

Lp.Rodzaj kursuCenaŚwiadczenia zawarte w cenieUWAGI
1Kurs na stopień PE
płetwonurek eksplorator
400 PLN + koszt certyfikatund.Dojazdy na nurkowania kursu (w tym transport instruktora) we własnym zakresie wraz z ewentualnymi noclegami i wyżywieniem
2Kurs na stopień P2
stacjonarny obóz szkoleniowy
1300 PLN + koszty pobytuUbezpieczenie NNW + certyfikatDojazd na obóz (jez. Głębokie k. Międzyrzecza), a także dojazdy na nurkowania kursu (w tym transport instruktora) - we własnym zakresie.
Koszty pobytu = noclegi i wyżywienie
3Kurs na stopień P2
weekendowy
1300 PLNCertyfikatDojazdy na nurkowania kursu (w tym transport instruktora) we własnym zakresie wraz z ewentualnymi noclegami i wyżywieniem
4Kurs na stopień P2
weekendowy indywidualny
1300 + dopłata 50% CertyfikatDojazdy na nurkowania kursu (w tym transport instruktora) we własnym zakresie wraz z ewentualnymi noclegami i wyżywieniem
5Kurs na stopień P2
stacjonarny
dla osób z zewnątrz
1500 PLNUbezpieczenie NNW + certyfikatDojazdy na nurkowania kursu (w tym transport instruktora) we własnym zakresie wraz z ewentualnymi noclegami i wyżywieniem
6Kurs na stopień P3
stacjonarny obóz szkoleniowy
1500 PLN + koszty pobytuUbezpieczenie NNW + certyfikatDojazd na obóz (jez. Głębokie k. Międzyrzecza), a także dojazdy na nurkowania kursu (w tym transport instruktora) - we własnym zakresie.
Koszty pobytu = noclegi i wyżywienie
7Kurs na stopień P3
weekendowy
1500 PLNUbezpieczenie NNW + certyfikatDojazdy na nurkowania kursu (w tym transport instruktora) we własnym zakresie wraz z ewentualnymi noclegami i wyżywieniem
8Kurs na stopień P3
weekendowy indywidualny
1500 + dopłata 50% CertyfikatDojazdy na nurkowania kursu (w tym transport instruktora) we własnym zakresie wraz z ewentualnymi noclegami i wyżywieniem

Cennik kursów specjalizacyjnych

Lp.Rodzaj kursuCenaŚwiadczenia zawarte w cenieUwagi
1Kurs na stopień PPL (płetwonurek podlodowy)300 PLN + koszt certyfikatuSprzęt zabezpieczającyDojazdy na nurkowania kursu (w tym transport instruktora) we własnym zakresie, wraz z ewentualnymi noclegami i wyżywieniem
2Kurs na stopień PSS (płetwonurek skafandrów suchych)300 PLN + koszt certyfikatund.Dojazdy na nurkowania kursu (w tym transport instruktora) we własnym zakresie, wraz z ewentualnymi noclegami i wyżywieniem
3Kurs na stopień PN1 (płetwonurek nitroksowy)250 PLN* + koszt certyfikatuNitroks* Cena kursu w trakcie obozu szkoleniowego, poza obozem cena +50 PLN
Dojazdy na nurkowania kursu (w tym transport instruktora) we własnym zakresie, wraz z ewentualnymi noclegami i wyżywieniem
4Kurs na stopień PZB (płetwonurek zestawu dwubutlowego)250 PLN* + koszt certyfikatund.* Cena kursu w trakcie obozu szkoleniowego, poza obozem cena +50 PLN
Dojazdy na nurkowania kursu (w tym transport instruktora) we własnym zakresie, wraz z ewentualnymi noclegami i wyżywieniem
5Kurs na stopień PNO (płetwonurek nocny)200 PLN* + koszt certyfikatund.* Cena kursu w trakcie obozu szkoleniowego, poza obozem cena +50 PLN
Dojazdy na nurkowania kursu (w tym transport instruktora) we własnym zakresie, wraz z ewentualnymi noclegami i wyżywieniem
6Kurs na stopień PNA (płetwonurek nawigator)300 PLN* + koszt certyfikatund.* Cena kursu w trakcie obozu szkoleniowego, poza obozem cena +100 PLN
Dojazdy na nurkowania kursu (w tym transport instruktora) we własnym zakresie, wraz z ewentualnymi noclegami i wyżywieniem

Cena każdego certyfikatu – 120 PLN

Cena książki nurka – 100 PLN

Cena podręcznika dla kursu P1 – 40 PLN

Cennik pozostałych usług

Lp.UsługaCenaUwagi
1Nurkowanie stażowe na obozie (stażyści-nurkowie na stopień PE, P2 i P3)20 PLN/dzień nurkowyDotyczy nurkowań na powietrzu.
Cena obowiązuje także podczas klubowych wyjazdów kilkudniowych.
Cena dla członków OSP-ORW i kandydatów na członków OSP-ORW
2Nurkowanie na obozie dla osób niebędących członkami OSP-ORW (wyłącznie osoby rekomendowane przez min. 1 członka OSP-ORW)40 PLN/dzień nurkowyDotyczy nurkowań na powietrzu.
Cena obejmuje także wypożyczenie: jacketu, automatów, butli i pasa balastowego)
3Nurkowanie stażowe (stażyści-nurkowie na stopień PE, P2 i P3)25 PLN/dzień nurkowyDotyczy nurkowań na powietrzu.
Cena dla członków OSP-ORW i kandydatów na członków OSP-ORW
4Nurkowanie dla osób niebędących członkami OSP-ORW (wyłącznie osoby rekomendowane przez członków OSP-ORW)50 PLN/dzień nurkowyDotyczy nurkowań na powietrzu.
Cena obejmuje także wypożyczenie: jacketu, automatów, butli i pasa balastowego)
5Nurkowanie stażowe (stażyści-nurkowie na stopień PE, P2 i P3)25 PLN/dzień nurkowy + dopłata 2 zł za każdy litr poj. butliDotyczy nurkowań na nitroksie.
Cena dla członków OSP-ORW i kandydatów na członków OSP-ORW
6Wypożyczenie skafandra mokrego (komplet)150 PLNDotyczy wypożyczenia na czas obozu szkoleniowego (dla kursantów oraz stażystów) a także na cały kurs dla kursantów kursu weekendowego
7Wypożyczenie skafandra mokrego (komplet)25 PLNOpłata za jednorazowe wypożyczenie skafandra mokrego
8Wypożyczenie powłoki skafandra suchego100 PLNDotyczy wypożyczenia na czas kursu (dla kursantów kursu PSS)
9Check-dive - czyli partner partnur dla osoby, która nie z kim nurkować, a także opłata dla osób, które stopień wyszkolenia uzyskały poza OSP-ORW100 PLNW cenie jest zawarte wypożyczenie sprzętu (jacket, automaty, butla, pas balastowy), dotyczy nurkowania na powietrzu

Cennik ważny od 10.05.2019