Zarząd
Stefan Abram – Prezes Zarządu tel. 691 481 708
Patryk Kaniewski –  Wiceprezes, Naczelnik OSP-ORW tel. 606 680  857
Jerzy Perczyński – Wiceprezes, Skarbnik tel. 502 296 110
Wojciech Starościak – Sekretarz
Tomasz Mazur – Zastępca Naczelnika, członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Jacek Bednarski – przewodniczący komisji tel. 605760110
Artur Kotala – członek komisji tel. 505484861
Bartosz Chmielewski – członek komisji
Paweł Kuc – członek komisji
Beata Nawrotkiewicz – członek komisji