Przekazanie quada

21 lutego 2019 r. przed południem odbyła się oficjalna prezentacja quada. W wydarzeniu tym udział wzięli: Komendant Miejski PSP wraz z zastępcą, zastępca dyrektora WB i ZK oraz Pan Stanisław Kosiarczyk wieloletni KM PSP i dyrektor WB i ZK. Z Opola przybył Pan Bogusław Dawiec dyrektor firmy Polaris. Na wstępie spotkania prezes zarządu OSP ORW ZORBA Stefan Abram powitał przybyłych gości oraz złożył na ręce sponsora podziękowania. Po omówieniu parametrów technicznych pojazdu zostały przedstawione możliwość jego użycia. Po części oficjalnej zaproszonym gościom zaprezentowaliśmy pozostały nasz sprzęt oraz zaprosiliśmy na ciasto i kawę.
Zdjęcia w galerii