Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd OSP-ORW Zorba Wrocław zaprasza wszystkich Członków OSP-ORW na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 10 maja (piątek) 2019 r. o godz. 17.30 w siedzibie Stowarzyszenia.

Poza sprawozdaniem za rok działalności, w tym roku odbędą się wybory do władz Stowarzyszenia, którymi – zgodnie ze statutem są (poza Walnym zebraniem Członków OSP-ORW): Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Prosimy o punktualne przybycie – ponieważ jest to dzień, w którym normalnie odbywają się zajęcia basenowe.