Poniżej znajdują się materiały do pobrania

Mały niekompletny alfabecik – początki naszego stowarzyszenia oczyma jednego z „ojców-założycieli”

Głębokie 2014 – nurkowania – zestawienie nurkowań z obozu Głębokie 2014

Głębokie 2015 – nurkowania – zestawienie nurkowań z obozu Głębokie 2015

Głębokie 2016 – nurkowania – zestawienie nurkowań z obozu Głębokie 2016

Głębokie 2017 – nurkowania – zestawienie nurkowań z obozu Głębokie 2017

Głębokie 2018 – nurkowania – zestawienie nurkowań z obozu Głębokie 2018

Głębokie 2019 – nurkowania – zestawienie nurkowań z obozu Głębokie 2019

Głębokie 2020 – nurkowania – zestawienie nurkowań z obozu Głębokie 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2019