Adres:
Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego
ul. Teatralna 16/20
50-055 Wrocław
Tel.: +48 71 344 45 41
(tel. czynny w piątki w godz. 18:00-20:00)
E-mail: zorba@zorba.wroc.pl

 

Kontakt w sprawach szkoleniowych – kursy, nurkowania intro

Maciej “Luźny” Cepin – KDP/CMAS
Tel.: +48 880 214 850


Piotr Iżycki – PZPn/CMAS
Tel.: 
+48 603 643 582
E-mail: p.izycki@zorba.wroc.pl

Dariusz Łomotowski – PADI
Tel.: +48 730 730 011
E-mail: dariusz@lomotowski.pl

(sylwetki naszych instruktorów na stronie Nasza kadra)

Kontakt w sprawach ratowniczych, zabezpieczania imprez nad wodą

Patryk Kaniewski –  Wiceprezes, Naczelnik OSP-ORW
Tel.:+48 606 680 857
E-mail: p.kaniewski@zorba.wroc.pl

Kontakt w sprawach ogólnych, administracyjnych

Jerzy Perczyński – Prezes OSP ORW
Tel. +48 502 296 110
E-mail: j.perczynski@zorba.wroc.pl

Grzegorz Skrzypczak – skarbnik OSP ORW
E-mail: zorba@zorba.wroc.pl

Kontakt w sprawach MDP-ORW

Piotr Łomotowski – Opiekun MDP-ORW
Tel. +48 730 735 011
E-mail: lomot@zorba.wroc.pl

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS 0000046695

NIP

897-16-32-416

Numer REGON

001092270

Numer konta bankowego:

77 1930 1190 2013 1300 0228 0001
BPS O/Wrocław I