Poniżej prezentujemy sylwetki naszych instruktorów klubowych, instruktorów współpracujących, naszych przewodników, lekarzy oraz sprzętowego.

INSTRUKTORZY KLUBOWI

Maciej “Luźny” Cepin – instruktor nurkowania KDP/CMAS

Na zdjęciu Maciej 'Luźny' Cepin

Uprawnienia nurkowe: instruktor M1, MN1, MSS, MNO , MNA , MPE, MKB1 , MPM
Uprawnienia ratownicze: ratownik WOPR
Pozostałe uprawnienia: stermotorzysta, kurs podstawowy strażaka-ratownika OSP

Kontakt do instruktora:
Tel.: +48 880 214 850
E-mail: luzny@zorba.wroc.pl

Piotr Iżycki – instruktor nurkowania PZPn/CMAS

Na zdjęciu Dariusz Łomotowski

Uprawnienia nurkowe: instruktor M2, NPL, MSWiA
Uprawnienia ratownicze: ratownik WOPR, stermotorzysta
Pozostałe uprawnienia: nurek zawodowy GUM, napełnianie butli

Kontakt do instruktora:
Tel.: +48 603 643 582
E-mail: p.izycki@zorba.wroc.pl

Dariusz Łomotowski – instruktor nurkowania PADI

na zdjęciu Dariusz Łomotowski

Uprawnienia nurkowe: instruktor MSDT, instruktor specjalizacji: suchy skafander, nitrox, doskonała pływalność, nocne, głębokie, wrakowe, ratownik tlenowy, z łodzi, nawigacja, z bojką, szkolenie dzieci.
P3 CMAS
starszy nurek i kierownik prac podwodnych GUM

Pozostałe uprawnienia instruktorskie: instruktor EFR  {pierwsza pomoc medyczna}
Uprawnienia ratownicze: ratownik WOPR
Pozostałe uprawnienia: starszy sternik motorowodny, strażak-ratownik,

Kontakt do instruktora:
Tel.: +48 730 730 011
E-mail: dariusz@lomotowski.pl

Zuzanna Zapolska – instruktorka nurkowania IANTD

Uprawnienia nurkowe: instruktorka Open Water IANTD, płetwonurek CMAS P3, IANTD Trimix Diver, instruktorka Open Water ENXx IANTD
Uprawnienia ratownicze: ratowniczka KPP

Kontakt do instruktorki:
E-mail: zorba@zorba.wroc.pl

KLUBOWI PRZEWODNICY NURKOWI

Jerzy Perczyński

uprawnienia nurkowe: płetwonurek P4,kierujący pracami podwodnymi MSW
uprawnienia ratownicze: ratownik WOPR, ratownik KPP
pozostałe uprawnienia: stermotorzysta, uprawnienia do konserwacji i naprawy automatów oddechowych firm: Poseidon, Scubatech, Aqualung, uprawnienia do napełniania butli nurkowych
funkcja klubowa: Wiceprezes – Skarbnik OSP-ORW

Dariusz Iwaniec

uprawnienia nurkowe: płetwonurek P4, Divemaster, nurek zawodowy GUM
uprawnienia ratownicze: ratownik WOPR, ratownik KPP
pozostałe uprawnienia: starszy sternik motorowodny, uprawnienia do napełniania butli nurkowych, uprawnienia do konserwacji i naprawy automatów oddechowych firmy Scubatech, kurs dowódców OSP
funkcja klubowa:  sprzętowy

LEKARZ KLUBOWY

Krzysztof Koczela

uprawnienia nurkowe: płetwonurek P2, PN1