Interesuje Cię ratownictwo? Chciałbyś nauczyć się pierwszej pomocy i orientacji w terenie? Lubisz pomagać innym i chcesz poznać super znajomych?

Zapraszamy Cię do wyjątkowej, niezapomnianej przygody w MDP-ORW 🤩🚒🤩

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Oddział Ratownictwa Wodnego
OSP-ORW Wrocław


Do drużyny MDP-ORW należy młodzież w wieku 10-18 lat.


Kadra MDP-ORW

Piotr Łomotowski – Opiekun MDP-ORW
Tel.: +48 730 735 011
E-mail: lomot@zorba.wroc.pl

Agnieszka Skiba – Z-ca opiekuna MDP-ORW, instruktor Pierwszej Pomocy

Michał Perczyński – Z-ca opiekuna MDP-ORW, instruktor Pożarnictwa


Zadania MDP

Do podstawowych zadań MDP należy m.in.:
a) podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa nad wodą,
b) propagowanie przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa nad wodą w środowisku, oraz pierwszej pomocy,
c) rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki np. nurkowania, udział w zawodach sportowo-pożarniczych, turniejach i innych,
d) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej,
e) podejmowanie innych zadań.
Drużyna stanowi integralną część składową jednostki OSP i realizuje jej uchwały.


DOKUMENTACJA MDP-ORW

Regulamin MDP-ORW

Oświadczenie rodziców MDP -ORW

— Zgoda na samodzielny powrót dziecka z zajęć

Karta ewidencyjna członka MDP-ORW


ŚLUBOWANIE CZŁONKA MDP-ORW

Tekst ślubowania

ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.