Zarząd
Prezes Zarządu – Jerzy Perczyński, tel.: +48 502 296 110
Wiceprezes, Naczelnik OSP-ORW – Patryk Kaniewski, tel.: +48 606 680 857
Zastępca naczelnika OSP-ORW – Dariusz Łomotowski, tel.: +48 730 730 011
Wiceprezes, Skarbnik – Grzegorz Skrzypczak
Sekretarz – Wojciech Starościak
Członkini zarządu – Zuzanna Zapolska

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca komisji – Agnieszka Skiba
Członek komisji – Przemek Kęsik
Członek komisji – Bartosz Chmielewski