Masz już stopień podstawowy (P1/OWD)? Chcesz doskonalić swoje umiejętności nurkowe? Zapraszamy na szkolenia specjalistyczne oraz kursy na wyższe stopnie nurkowe.

PE

Płetwonurek eksplorator (PE) to specjalizacja wymagana do zdobywania wyższych stopni nurkowych (P2, P3). Aby wziąć udział w kursie płetwonurka eksploratora oprócz stopnia P1 należy posiadać ukończone kursy z zakresu nurkowania nocnego (PNO) oraz nurkowania nawigacyjnego (PNA).

Zgodnie z programem KDP/CMAS kurs specjalizacyjny składa się z wykładów teoretycznych pogłębiających dotychczasową znajomość m.in. konfiguracji sprzętu, fizjologii nurkowań głębokich, dekompresji oraz czterech nurkowań do głębokości 30 m.

Po ukończeniu kursu płetwonurek może nurkować do głębokości 30 m z parterem o wyższych uprawnieniach.

P2

Płetwonurek-ratownik (P2) – do rozpoczęcia kursu wymagane jest posiadanie specjalizacji PE, PNA i PNO oraz zalogowanych 30 nurkowań. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kurs teoretyczny obejmuje zagadnienia z następujących dziedzin: sprzęt nurkowy, ratownictwo nurkowe, technika i bezpieczeństwo nurkowania, choroby i urazy w nurkowaniu, hydrologia, fizyka nurkowa, historia nurkowania. Natomiast część praktyczna to minimum 10 nurkowań – w tym głębokie na 30 i 40 m, a także wszechstronne zajęcia z ratownictwa i autoratownictwa.

Po ukończeniu kursu płetwonurek może nurkować do głębokości 40 m z partnerem o tych samych lub wyższych uprawnieniach.

P3

Płetwonurek-przewodnik (P3) to ostatni „nieinstruktorski” stopień w systemie KDP/CMAS. Aby rozpocząć kurs należy posiadać stopień P2 wraz ze specjalizacjami nurkowania z użyciem nitroksu (PN1) i nurkowania w suchym skafandrze (PSS) oraz ukończyć specjalistyczne szkolenie z patofizjologii. Na kurs składają się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Nacisk na zajęciach praktycznych położony jest przede wszystkim na kwestie organizowania i bezpiecznego prowadzenia grup nurkowych.

Po uzyskaniu uprawnień P3 płetwonurek ma prawo nurkować do głębokości 50 m, staje się przewodnikiem dla grup nurkowych złożonych z płetwonurków posiadających uprawnienia od P1 wzwyż.

Chcesz wziąć udział w kursie na któryś z wyższych stopni nurkowych? Napisz! Wspólnie znajdziemy odpowiedni termin

zorba@zorba.wroc.pl