Wszystkim Strażakom i Strażaczkom, zawodowcom i ochotnikom z okazji Dnia Strażaka składamy najserdeczniejsze życzenia, satysfakcji z pełnienia służby, wspaniałych przyjaciół na których możemy zawsze liczyć. Rodzinom wiele wytrwałości, ale i dumy z najbliższych.

Niech Święty Florian czuwa nad nami wszystkimi.